Menu Close

Life Sciences

Investment Strategy / Life Sciences

Life Sciences

Via de studie van levende organismen vormt Life Sciences de basis voor vooruitgang in verschillende toepassingsdomeinen, gaande van biotechnologie en landbouw tot voeding en gezondheid, enz. Organisaties en bedrijven die zich bezig houden met onderzoek en ontwikkeling in dit domein hebben zo een rechtstreekse link met ons dagelijks leven.

Door te investeren in Life Sciences streeft Korys naar een positieve impact op de gezondheid van mensen. We ondersteunen namelijk bedrijven die innovatieve producten ontwikkelen of diensten aanbieden die ziektes helpen opsporen, voorkomen of genezen.

Bovendien biedt de wereld van de Life Sciences veel economisch perspectief, mede dankzij een waanzinnig interessant lokaal ecosysteem. Korys engageert zich door te investeren op basis van een langetermijnvisie. Binnen de Life Sciences focussen we ons voornamelijk op volgende gebieden: 

Bedrijven in de Life Sciences helpen ziektes opsporen, voorkomen of genezen.
 • Medische toepassingen
  Diagnostiek, apparaten of therapieën die helpen om een snelle en juiste medische diagnose te stellen, ziektes te voorkomen of ze te genezen.
 • HealthTech
  Bedrijven in de ‘HealthTech’ optimaliseren dataverkeer en dataverwerking. Door onderzoek, diagnose en/of behandeling vlotter te laten verlopen, zorgen ze ervoor dat de gezondheid van individuen verbetert.
 • Services en tools
  Onder deze noemer vallen de bedrijven die diensten of technologieën aanbieden in het kader van onderzoek en ontwikkeling. Enkele voorbeelden verduidelijken veel:
 • Genae begeleidt bedrijven doorheen het ganse proces van klinische validatie en erkenning van nieuwe instrumenten en therapieën
 • ReMYND ondersteunt preklinische ontwikkeling van therapieën voor neurologische ziektes (bv. Alzheimer, Parkinson) via innovatieve ziektemodellen
 • MRM Technologies en Mimetas bootsen het menselijke systeem na en vergemakkelijken zo proeven met nieuwe medicijnen
 • AgTech en FoodTech
  Ten slotte investeert Korys in nieuwe technologieën die de voedselproductie verbeteren. We bekijken de hele keten, gaande van nieuwe vormen van biologische insectenbestrijding tot innovaties die de houdbaarheid van levensmiddelen bij de consument verlengen.
Schermafbeelding 2019-05-13 om 11.35.05
Schermafbeelding 2019-05-13 om 11.36.20

Onze participaties in Life Sciences