Menu Close

Korys en Newpharma, partners in
eenvoud en ondernemerschap

Online apotheek is motor van transformatie in farmacie

Apotheker, het is één van de oudste beroepen ter wereld. Maar daarom woedt de digitale revolutie niet minder hevig in deze sector, integendeel. De online apotheek Newpharma roert de trom in de transformatie binnen de (para)farmacie. Aan de vooravond van de revolutie spraken we met één van de oprichters van dit portfoliobedrijf: Jérôme Gobbesso, CEO van het Luikse groeiwonder. 

Newpharma is de fiere marktleider in België wat de online verkoop van voorschriftvrije geneesmiddelen betreft. Het idee ontstond ooit – hoe kan het ook anders? – tijdens een discussie op een online forum. “Medeoprichter Mike Vandenhooft en ikzelf botsten op een opmerkelijke vraag, gepost door een visionaire apotheker uit de regio. ‘Wie wil er samen met mij een online apotheek starten?’”, zo blikt Jérôme terug. “De reacties van zijn collega-apothekers logen er niet om. ‘Je droomt’, ‘Dat zal nooit werken’,… Maar aangezien Mike en ikzelf niet vies zijn van wat disruptie, sprongen we op de kar (glimlacht).”

Idearté-New Pharma-20190405-web-004
Idearté-New Pharma-20190405-web-020

Aan de vooravond van de transformatie

De klassieke apotheker kijkt tegenwoordig aan tegen een berg uitdagingen. Jérôme Gobbesso ziet er alvast drie: “Omdat magistrale bereidingen nog amper 1% van de omzet van een apotheker uitmaken, staan de marges onder druk. Bovendien zetten de grootschalige retailers en supermarkten wereldwijd de stap naar (para)farmacie. Ten slotte kloppen de online apotheken uit onze buurlanden aan de deur. Concurrenten situeren zich dus niet langer rond de kerktoren, maar in een straal van honderden kilometers.” 

Ons land snakte naar een nieuwe visie, gebaseerd op diversificatie, specialisatie en schaalvergroting.

Kortom, de komende jaren staan een 1.000-tal kleinschalige apotheken voor een grootschalige uitdaging. Ons land snakte naar een nieuwe visie, gebaseerd op digitalisering, specialisatie en schaalvergroting. En dat resulteerde in onze online apotheek.”

Idearté-New Pharma-20190405-web-048
Idearté-New Pharma-20190405-web-051

Op zoek naar de beste ouders

Heel wat mensen associëren de online verkoop van medicijnen met vreemde berichten van kwakzalvers of push-mails om afrodisiaca aan te prijzen. Maar wist je dat de Newpharma-apothekers 2.000 persoonlijke adviezen per dag mailen naar klanten? Door in te zetten op klantenservice en doorgedreven online marketing groeit het Luikse bedrijf gestaag

Tot de Luikenaars eind 2017 plots op een kruispunt stonden. “Op een bepaald moment bots je op de grenzen van je groei. In de beginjaren financierden we alles op eigen kracht. En dat lukte aardig, met een vertienvoudiging van de omzet als gevolg. We hebben 37.000 producten in stock, groothandelaars leveren hier 17 keer per dag en we stellen een slordige 200 personen tewerk. Maar anderzijds zagen we de dominante online apotheken in Europa evolueren tot almaar grotere machtsblokken. Dan duikt de vraag op: zijn we nog de beste ouders voor ons kindje?” 

"Korys is een 'family office' met een ondernemersmentaliteit. We spraken vanaf dag één dezelfde taal."

In de zoektocht naar een financiële en strategische partner, voelde Newpharma van bij de eerste ontmoeting de befaamde ‘klik’. “Korys is een ‘family office’ met een ondernemersmentaliteit. We spraken vanaf dag één dezelfde taal. Bovendien sluiten onze waarden nauw aan. Wij ondernemen op een sobere, eenvoudige, efficiënte, pragmatische en menselijke manier. Een euro is een euro. Ik herinner mij nog goed de legendarische woorden van iemand van de Korys-delegatie, toen zij ons magazijn de eerste keer bezochten: ‘Ik voel de spirit die heerste binnen Colruyt Group in de jaren ’80’ (lacht).

 
Idearté-New Pharma-20190405-web-055
Idearté-New Pharma-20190405-web-061

Naar een nieuw magazijn

Wie door het complex van Newpharma wandelt, proeft de waarden bij elke stap. Geen nodeloos complexe machines, fancy interieur of hoogdravende slogans tegen de muur. Wel een sobere inrichting, gepassioneerde medewerkers en een workflow die efficiënt is in z’n eenvoud. En – zowaar – een CEO met een container als kantoor.

Daar komt binnenkort echter verandering in. Want de online apotheek staat voor een groeisprong: “We investeren in online marketing, logistiek en automatisering. Tegenover ons magazijn wordt een nagelnieuw complex gebouwd van maar liefst 2,7 ha groot. Dat biedt ademruimte om onze strategie waar te maken. In het competitieve Europese landschap willen we koploper zijn in enkele specifieke markten. Enerzijds door het marktaandeel in onze huidige regio’s (België, Frankrijk, Zwitserland en Nederland) te verhogen, anderzijds door nieuwe markten in Zuid-Europa aan te boren.” 

Samen groeien

Korys helpt Newpharma om die groeistrategie in de praktijk te brengen. Jérôme waardeert de beschikbaarheid en de veelzijdigheid van Dries Colpaert, die Korys binnen de raad van bestuur vertegenwoordigt als voorzitter. 

We hebben samen met Korys onze strategie uitgetekend.

En de vooruitgang is tastbaar, ervaart Jérôme: “In eerste instantie hebben we samen met Korys onze strategie uitgetekend. Daaruit vloeiden twee concrete acties. Enerzijds versterkten we ons management. Anderzijds dokterden we een ingenieus rapporteringssysteem uit, in lijn met de principes van ‘corporate governance’. 

De visie van Dries

Als voorzitter van de raad van bestuur staat Dries Colpaert (Senior Advisor bij Korys) bijna dagelijks in contact met de CEO’s van Newpharma. “Ik ben zeker 15 uren per week in de weer voor ons Luikse portfoliobedrijf”, zo schat Dries in. “Newpharma heeft raakvlak met onze ecosystemen ‘conscious consumer en ‘life sciences’. Als ik het bedrijf door een financiële bril bekijk, bewonder ik hen. In tegenstelling tot heel wat andere gehypte bedrijven in de e-commerce, slagen de Luikenaars erin om rendabel te zijn. Dat kan alleen als je je efficiënt organiseert, keihard werkt en bewust omgaat met kosten.” 

Wat deze investering ook bijzonder maakt, is dat Korys (als investeringsmaatschappij van de familie Colruyt) samen investeert met Colruyt Group. “Eigenlijk valt een dergelijke co-investering zelden voor, maar in dit geval was het een logische stap”, schetst Dries. “Voor Newpharma opent dit heel wat deuren. Zij kunnen aankloppen bij de geroutineerde back-office van Colruyt Group voor advies allerhande. Een nieuwbouw neerpoten is voor een groeibedrijf bijvoorbeeld een complexe uitdaging, terwijl Colruyt Group over een afdeling beschikt die zich louter daarmee bezighoudt.”

 

Deel dit artikel

Website van Newpharma