Menu Close

over ons / persberichten

Korys investeert met Incofin in Indiase voedingssector en financiële diensten

Antwerpen en Halle, 23 Juli 2021 – De Belgische impactinvesteerder Incofin IM haalt in een eerste investeringsronde 45 miljoen euro op voor z’n nieuw impactfonds gericht op de rurale ontwikkeling in India. Het fonds investeert via private equity in de agrarische voedselketen en financiële dienstverlening. Behalve Belgische investeerders zoals Korys, de Belgische investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) en het Fonds Manickam, beheerd door de Koning Boudewijn Stichting, stappen ook het Franse Proparco en het Britse CDC mee in het verhaal.

India staat met een jonge, dynamische en ondernemende bevolking gekend als een opkomende economie met beloftevolle investeringsopportuniteiten. 86% van de Indiase bevolking is jonger dan 55 jaar. Tegelijkertijd kent het land ook heel wat uitdagingen, zoals ongelijkheid, een gebrek aan goed georganiseerde toeleveringsketens en toegang tot kapitaal. Hoewel 65% van de Indiase bevolking op het platteland woont, zijn private equity investeringen grotendeels gericht op ondernemingen in de steden. Tal van veelbelovende landbouwbedrijven mislukken door een gebrek aan financiering, wat de productiviteit en modernisering van de Indiase landbouw afremt.

“De agrarische voedingssector in India kampt met een tekort aan kapitaal. Een modernisering van de sector zal gegarandeerd een grote, positieve impact hebben op het platteland en we zien ook heel veel potentieel voor tal van zinvolle ondernemingen. We zijn onze investeerders dankbaar dat ze ons in staat stellen om deze investeringsstrategie nu ook uit te rollen.” – Rahul Rai, Partner van Incofin IM

Het impactfonds India Progress Fund (IPF) wil hier verandering in brengen en zal veelbelovend ondernemerskapitaal, begeleiding en toegang tot een wereldwijd netwerk aanbieden. Het IPF zal zich richten op de twee sectoren die de grootste sociale impact hebben in India: financiële inclusie en de agrarische voedingssector.

“De doelstellingen van het Incofin India Progress Fund liggen perfect in lijn met onze duurzaamheidsprincipes. Voor een groot deel van de Indiase bevolking die nog steeds geen toegang heeft tot financiële basisdiensten, kan dit fonds een wezenlijk verschil maken. Het kan een aanzienlijke verbetering brengen in het leven van boeren en ondernemers op het platteland en in de agro-food waardeketen.. Ik ben ervan overtuigd dat deze samenwerking, dankzij de brede bekendheid van Korys en de diepgaande ervaring van Incofin, een grote impact zal hebben voor kleine en middelgrote ondernemingen.” – Hari Subramanian, Partner India van Korys.

Incofin Investment Management, de beheerder achter het IPF, is al meer dan 10 jaar actief aanwezig in India en kan buigen op tal van succesvolle projecten. Het fonds kan verder profiteren van de brede expertise van zijn investeerders. Samen met Korys, de investeringsmaatschappij van de familie Colruyt, stappen onder meer ook investeerders als het Fonds Manickam, een filantropisch fonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting, het SDG Frontier Fund beheerd door BIO en een aantal vermogende families mee in het IPF-verhaal. Incofin wist met onder meer het Britse CDC en het Franse Proparco ook buiten België kapitaal op te halen.

Dankzij deze eerste investeringsronde gaat het IPF van start met een kapitaal van 45 miljoen euro. De verwachting is dat het fonds in toekomstige closings een totaal investeringskapitaal behaalt van meer dan 70 miljoen euro.

Over Incofin India Progress Fund (IPF)

IPF is Incofins eerste impactfonds dat zich richt op één land. De focus daarbij ligt op financiële inclusie van de eindklant die moeilijk toegang heeft tot financiële diensten en de duurzame ontwikkeling van de agrarische voedselketen in India. Het fonds belegt via private deelnemingen (private equity) in bedrijven die een hoogwaardig bedrijfsbeheer voeren op vlak van sociale prestaties die ook en positieve en meetbare impact met zich meebrengen voor de eindklant. Het fonds loopt af in 2033.

Over Incofin Investment Management (Incofin IM)

Incofin Investment Management is een wereldwijde, onafhankelijke impactinvesteerder, gericht op financiële inclusie, de agrarische voedselketen, drinkbaar water en voedselveiligheid.  Gedreven door de wens om inclusieve vooruitgang te bevorderen, streeft Incofin ernaar het leven van minder bevoorrechte mensen te verbeteren door het ondersteunen van ondernemersbehoeften. Incofin IM heeft meer dan 1 miljard euro aan activa onder beheer en werkt met een team van meer dan 70 professionals verspreid over het hoofdkantoor in België en lokale investeringskantoren in Cambodja, Colombia, India en Kenia.

www.incofin.com

Over Korys

Korys is de investeringsmaatschappij van de familie Colruyt en beheert vandaag een vermogen van meer dan 4,5 miljard euro. Naast een aanzienlijke participatie in Colruyt Group, een vooraanstaand retailbedrijf in België en Frankrijk, beheert Korys ook actief participaties in niet-beursgenoteerde bedrijven en in private-equityfondsen. Korys heeft ook eigen fondsen ontwikkeld om haar portefeuille van beursgenoteerde investeringen te beheren. Korys neemt al haar investeringsbeslissingen vanuit een langetermijnperspectief en op basis van strikte economische (Profit), sociale (People) en ecologische (Planet) criteria. Korys wil duurzame waarde creëren in drie belangrijke ecosystemen: Life Sciences, Energy Transition en Conscious Consumer. Hiervoor kan Korys rekenen op een gemotiveerd team van 30 professionals in België en Luxemburg.

www.korys.be

Over de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO)

BIO is een instelling voor ontwikkelingsfinanciering die de groei van de particuliere sector in ontwikkelingslanden ondersteunt. BIO verstrekt langetermijnfinanciering aan ondernemingen, financiële instellingen en particuliere infrastructuurprojecten, evenals subsidies voor haalbaarheidsstudies en technische bijstandsprogramma’s. BIO opereert als een aanvullende partner voor financiële instellingen en streeft naar een maximale ontwikkelingsimpact en een maximale return on investment. BIO is lid van EDFI (European Development Finance Institutions) en heeft meer dan 1 miljard euro aan activa onder beheer.

www.bio-invest.be

Over het SDG Frontier Fund

Het SDG Frontier Fund is een zelfstandig beheerd private equity dakfonds van beperkte duur, gericht op kmo’s in verschillende sectoren van frontiermarkten in Afrika en Azië. Het doel van het fonds is het bevorderen van jobcreatie en duurzame economische groei. In de eerste closing werkte het SDG Frontier Fund samen met negen institutionele en private investeerders, onder meer AG Insurance, Belfius Insurance, de Koning Boudewijnstichting, Volksvermogen, vdk bank, verschillende family offices, en BIO. Het SDG Frontier Fund keurde al investeringen goed in African Rivers Fund III, het Excelsior Capital Vietnam Private Equity Fund en het Ascent Rift Valley Fund II.

https://www.bio-invest.be/nl/sdg-frontier-fund

Over Proparco

Proparco, de financieringsafdeling van de private sector van Agence Française de Développement (AFD), zet zich al 40 jaar in om de ontwikkeling in zuidelijke landen te ondersteunen. Het speelt een sleutelrol in de AFD Groep en het Franse samenwerkingssysteem: financiering en ondersteuning van projecten geleid door bedrijven en financiële instellingen in ontwikkelingslanden en opkomende economieën – van KMO’s tot regionale bankgroepen, inclusief microfinancieringsinstellingen.

www.proparco.fr

Over CDC

CDC is de Britse instelling voor ontwikkelingsfinanciering met meer dan 70 jaar ervaring in het succesvol ondersteunen van de duurzame groei op lange termijn van bedrijven in Afrika en Zuid-Azië. Het bedrijf heeft investeringen in meer dan 1.200 bedrijven in opkomende economieën en een totale portefeuillewaarde van GBP 5,8 miljard. CDC wordt gefinancierd door de Britse regering en alle opbrengsten van haar investeringen worden opnieuw geïnvesteerd om de levens van miljoenen mensen in Afrika en Zuid-Azië te verbeteren.

Over de Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting is een stichting van openbaar nut. Ze heeft als opdracht bij te dragen tot een betere samenleving. De Stichting is in België en internationaal een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale impact te realiseren door de competenties van organisaties en personen te versterken. Ze stimuleert doeltreffende filantropie bij personen en ondernemingen.

www.kbs-frb.be

Perscontact

Jorgen Muylaert

jorgen.muylaert@incofin.com

+32 495 66 89 58

Communicatiemanager Incofin IM

 

Meer citaten :

“Incofin heeft dankzij haar aanwezigheid in India de laatste 13 jaar vanop de eerste rij ervaring opgebouwd binnen de rurale markt. Het succes van microfinanciering wordt nu uitgebreid naar het middensegment dat te weinig wordt bediend. Het IPF ondersteunt die ondernemers die de status quo willen uitdagen door te transformeren van een informele naar een formele marktopzet.” – Aditya Bhandari, Partner van Incofin IM

Loïc De Cannière, oprichter en voorzitter Incofin IM: “We zijn ervan overtuigd dat strategische partnerschappen tussen grote ondernemingen met een oprechte focus op duurzaamheid enerzijds, en impactfondsbeheerders anderzijds, de weg vooruit zijn om tastbare verandering op het terrein te bewerkstelligen.”

Het uitroeien van honger en ondervoeding”, aldus Luuk Zonneveld, CEO van BIO, “is een van de grote uitdagingen van onze tijd. Om een groeiende wereldbevolking te voeden en bij te dragen tot voedselzekerheid, vooral voor de armen, is BIO een toegewijde investeerder in landbouw, agro-industrie en agroforestry. BIO ondersteunt een hele reeks ondernemers in de volledige landbouwwaardeketen, van producenten tot consumenten. Dit heeft als bijkomend voordeel dat het banen creëert en de economie een impuls geeft. Daarom participeerde BIO graag in dit nieuw opgerichte Incofin India Progress Fund.

“Financiële inclusie en de agrarische voedselsector zijn dé sectoren om in te investeren om ongelijkheid te verminderen, om de genderkloof te overbruggen en om duurzame ontwikkeling te bevorderen. Proparco is trots om opnieuw samen te werken met Incofin. De weg die de impactbeheerder heeft afgelegd heeft hen voorbereid om de impact van het nieuwe IPF fonds te maximaliseren, in de eerste plaats in het rurale deel van India” , zo zegt Diane Jegam, Regionaal Directeur van Proparco voor Zuid-Azië.

 

 

 

 

 

 

Deel dit artikel

Overzicht persberichten